Rekonstrüktif Cerrahi

Yanık Tedavisi


Yanıklar, yanığın etkenine, şiddetine ve yanan vücut bölgesine göre değişik estetik ve fonksiyonel sorunlara neden olurlar.

Yanığın iyileşmesini izleyen günlerde yanık alanı çevre deriden farklı renktedir; bu normaldir. Aylar geçtikçe yanık alanı ten rengine dönmeye başlayacaktır. Bu süre zarfında yanık alanını giysi ve güneş kremleri yardımı ile güneşten korumak en önemli konudur. Güneşe maruz kalan taze yanık alanlarında koyu lekelerin oluşma riski çok fazladır.

 Devamı

Yara Tedavisi


Çeşitli kazalar ve ameliyatları takiben gelişen yara izlerinin ne düzeyde olabileceğini önceden tahmin etmek zordur.

Gelişecek izin ne kadar olacağını cerrahın yeteneği kadar hastanın kişisel özellikleri de belirler.Bir çok faktör skar gelişimi üzerine etkilidir. Yaranın büyüklüğü ve derinliği, yaralanma bölgesinin iyi kanlanıp kanlanmadığı, derinin rengi ve kalınlığı, izin vücut üzerindeki yerleşimi gelişecek skarın büyüklüğü üzerinde etkilidir.İzlerin tamamen giderilmesi mümkün olmamasına rağmen plastik cerrahi yöntemleri ile bunları azaltmak ve daha belirsiz hale getirmek mümkündür.

 Devamı

Yarık Dudak Damak


Dudak yarığı, üst dudaktaki küçük bir çentikten, burun tabanına uzanan tam bir yarığa kadar geniş bir çeşitlilik gösterebilir.

Dudak yarığını onarmak için, yarığın iki yanına yapılacak kesiyi takiben kas onarımı yapılacaktır. Ağız mukozası ve cilt onarımı yapılarak yarık kapatılacaktır. Bu şekilde kas fonksiyon kazanacak ve normal dudak şekli oluşturulacaktır. Burunda oluşan deformite de bu girişimden fayda görecektir.

 Devamı

Doku Nakilleri


Greft, vücuttaki herhangi bir dokunun, vücuttaki başka bir bölgeye nakil edilmek amacıyla, bu dokuyu besleyen damar ve sinir bağlantısı olmadan alınmasıdır.

Bu doku parçasının taşındığı vücut bölgesinde damar onarımları yapılarak beslenme imkanı yoktur. Bu dokular çevredeki dokular ve onların kapiller damarlarından ‘ difüzyon’ adı verilen yöntemle beslenir ve zamanla yeni damar oluşumu izlenir.

 Devamı

Yüz Kemik Kırıkları


Yüz kırıkları ev, iş ve trafik kazaları nedeniyle oluşabilen ve yüzün bütününü oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının birlikte kırılarak yer değiştirdiği durumlardır.

Bazen deride herhangi bir sorun olmamasına rağmen yüz kırıkları oluşabilir. Ancak kırıklar genellikle yüz derisini zedeleyen patolojilerle birlikte görülür. Yüz kırıkları oluştuğu zaman kanama, problemin olduğu bölgede şişlik, duyu kaybı, hassasiyet ve ağrı karşımıza çıkar.Genellikle ilk günlerdeki ödemler ve şişlikler deri altındaki patolojiyi gizleyeceği için tam olarak değerlendirielemeyebilir.

 Devamı

Doğumsal El Anomalileri


Normalden daha farklı bir elle doğan tüm bebeklerin doğumsal (konjenital) el problemi var demektir.

Bebeğin (embriyonun) anne karnındaki gelişiminde 4-8. hafta arasında gövdenin iki yanından çıkan kol tomurcuklardan sırasıyla omuz, kol, dirsek, ön kol, el bileği, el ve parmakları oluşturacak şekilde gelişme ve farklılaşma olur. Bu gelişimi ve farklılaşmayı etkileyecek her türlü sorun doğumsal (konjenital) el anomalisine sebep olacaktır.

 Devamı