1.KİŞİSEL BİLGİLER

Ad Soyad: Ayşe Burçe Karantinacı
Doğum Yeri: Ankara-TÜRKİYE
Doğum Tarihi: 14 Şubat 1976

2.EĞİTİM

Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994-2000
Uzmanlık Eğitimi: İzmir Ataturk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2007
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanlık Eğitimi

3.AKADEMİK KARİYER

Uzman Doktor:
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007-2009
Rize Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009-2010

Yardımcı Doçent:
Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2012

Uzman Doktor:
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2012-2016
Özel Muayenehane 2017-

Yamancı Dil:
İngilizce – Akıcı
Almanca – Başlangıç

Bilimsel Yayınlarım

A. Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

A1. M. Görgü, Ö. Karataş Silistreli, B. Karantinacı, M. Ayhan, T. Özdemirkıran, M. Çelebisoy.

 Interaction of the botulinum toxin type A with local anesthetic agents: An experimental study in rabbits. Aesthetic Plastic Surgery.2005.

A2. M. Ayhan, Z. Aytuğ,B. Karantinacı, O. Deren.

An Alternatıve Treatment For Postburn Mıcrostomıa Treatment: Composıte Aurıcular Lobule Graft For Oral Comıssure Reconstructıon. Burns.2006

A3. M. Ayhan, M. Görgü, Z. Aytuğ, B. Karantinacı, E. Yılmaz.

 Comparison of aesthetic outcomes and morbidity of nasal reconstruction with forehead flaps and free flaps. Microsurgery 27:411-414, 2007.

A4. R. Köse, A. B. Karantinaci Tuna, Y. Saral.

Clinical and histopathologic findings of basal cell carsinomas on completely covered anotomical sites of the body. Eur Journal of Plastic Surgery.2010 July.

B. Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Makaleler

B1. Ö. Karataş Silistreli, M. Ayhan, C. Demirdöver, B. Karantinacı, Y. Öztan,

Bası yarası tedavisinde V-Y ilerletme flebi ve rotasyon flebinin kombinasyonu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2006.

C. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Sözel Bildiriler

C1. Ayhan M, Görgü M, Deren O, Erdoğan B, Karantinacı B.

A New Classification Proposal For Treatment Of Columella Defects. Panhellenic Congress Of Plastic and Reconstructive Surgery, Atina 2003.

C2. Ülger E, Silistreli OK, Ayhan M, Görgü M, Karantinacı B, Aksungur E.

Giant Lipomas: A New Proposal For Classification And Treatment Modalities. Panhellenic Congress Of Plastic and Reconstructive Surgery, Atina 2003.

C3. Silistreli OK, Ayhan M, Gorgu M, Demirdover C, Karantinaci B, Oztan Y.

 Pectoralis major myocutaneus flap for the treatment of skin erosion secondary to pacemaker reactions. 2nd World Union of Wound Healing Societies’ Meeting, Paris-France 2004.

C4. Silistreli O.K, Ayhan M, Gorgu M, Demirdover C, Karantinaci B, Oztan Y.

 Behavior of the Different Implant Materials in Acute Infection and Efficacy of Antibiotic: Experimental Study in Rats. 2nd World Union of Wound Healing Societies’ Meeting, Paris-France 2004.

C5. Silistreli OK, Gorgu M, Karantinaci B, Demirdover C, Aksungur E, Oztan Y.

Metastatic Parotid Lesions: A Retrospective Analysis Of 74 Parotidectomy Cases. 4th Congress of The Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sofia- Bulgaria 2005.

C6.Ayhan M,Silistreli OK, Demirdover C, Karantinaci B,

Oztan Y, Gorgu M A Systematic Approach To Infraorbital Region Reconstruction4th Congress of The Balkan Association for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sofia- Bulgaria, 2005

C7. Karantinaci B. Yarık dudak damak hastalarında burun deformiteleri.

1. Solunum Zirvesi, Rize-Türkiye 2009.

D. Ulusal Bilimsel toplantılarda sunulmuş sözel bildiriler

D1. Ö. Karataş,  B. Karantinacı, M. Ayhan, Y. Öztan, N. Şişman.

Multiple dev bowen hastalığı. 24. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara. 2002

D2. Ö. Karataş,  B. Karantinacı, M. Ayhan, M. Görgü, N. Şişman.

Konjenital izole kolumellar kleft. 24. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Ankara. 2002

D3. Silistreli ÖK, Ataseven M, Karantinaci B, Aydın A, Görgü M.

296 distal parmak yaralanmalarında yumuşak doku onarımı sonuçlarımız. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi,Side. 2005

D4. M. Ayhan, Z. Aytuğ, B. Karantinacı, Ö. Silistreli, Y. Öztan, M. Görgü.

Total alt dudak defektlerinde innerve ve noninnerve fleblerin reinnervasyonlarının 65 olguda karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 27. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya. 2005

D5. M. Ayhan, B. Karantinacı, Ö. Karataş Silistreli, M. Kaya, M. Görgü, Y. Öztan.

Kite flep ile başparmak rekonstrüksiyon sonuçlarımız. 27. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya. 2005

D6. M. Ayhan, Z. Aytuğ, B. Karantinacı, Ö. Karataş Silistreli, Y. Öztan.

Total alt dudak defektlerinde innerve ve noninnerve fleplerin reinervasyonlarının 65 olguda karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. 27. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya. 2005

D7. B. Karantinacı, M. Tuna, M. Görgü.

 Laser ile epilasyonun etkinliğini karşılaştırmada ciltteki hemoglobin miktarının azaltılması için kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması için randomize kontrollü deneysel araştırma. 29. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Eskişehir. 2007

D8. M. Tuna, A. B. Karantinacı Tuna, Ö. K. Silistreli, Y. Öztan, M. M. Can.

Hipertrofik Skar Tedavisinde Adipoz Doku Kaynaklı Kök Hücrelerin Etkileri. 31. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif  ve Estetik Cerrahi Kongresi, Adana. 2009

E. Uluslararası Dergilerde Hakemlik

E1. Seawater gel in Allergic Rhinitis: Entrapment affect and Mucociliary Clearence compared to Saline. Therapeutic Advences in Respiratory Disease.

E2.  Phototherapy for allergic rhinitis: A Prosprctive, randomized, single blind, placebo controlled study. Therapeutic Advences in Respiratory Disease.