Yanak estetiği, kilo aldığında yanaklarında yağ toplanması olan ve yanaklarındaki dolgunluktan hoşlanmayan kişilere uygulanan cerrahi bir işlemdir.

Yanaklarındaki dolgunluktan şikayeti olan kadın, erkek, genç, yaşlı herkese uygulanabilir ve etkileri kalıcıdır.

Ameliyatta alınacak olan yanak dolgunluğunun 30-40%’ından sorumlu olan yüzeyel yanak yağ yastıkçığıdır. Ameliyatta bu yağ kitlesine ulaşılır ve yağın, yanakta dolgunluk yapan fazlalığı alınır. Ameliyat, genel anestezi altında ya da sedasyon ile yapılabilir ve bir saat civarında sürer. Klasik yöntem ile ameliyat tamamen ağız içinden yapılır (kapalı teknik) ve kesinlikle dışarıdan görülebilecek bir iz kalmaz. Dışarıdan dikkat çekecek tek şey yanak bölgesindeki yağ kitlesinin azalmasına bağlı olarak yanaktaki düzleşmedir.

Ağız içindeki kesiye kendiliğinden eriyen dikişler ile dikiş atılır, dikişleri almak gerekmez. Yanağın dışından ise ince kanüllerle yanak cilt altı yağ dokusuna liposuction yapılarak ameliyat etkisi artırılabilir.  Ameliyattan sonra iyileşme dönemi çabuk geçer. Ameliyattan 3-4 saat sonra, narkozun etkisi geçip yemek yediğinizde taburcu olabilirsiniz. Taburcu olurken yanaklarınızda petlerden bir pansuman yapılacaktır. Üçüncü gün kontrolünüzde petler alınır. İlk günler yüzünüzde ameliyata bağlı ödem yüzünden şişlik oluşabilir. Hatta ameliyat öncesine göre yüzünüz daha dolgun görülebilir. Bu geçici bir durumdur ancak sonucun tam olarak görülmesi için en az iki ay geçmelidir. Yedi ile on gün kadar başınızı yüksek tutmak ödemin hızla geçmesini sağlayacaktır. Yatarken başınızın arkasına büyükçe bir yastık koymak ve yatakta hafif oturur gibi yatmak yeterli olacaktır. Ağız içi mukozası hızla iyileştiğinden sadece birkaç gün sulu gıda ile beslenmek, antibiyotik ve gargara kullanmak enfeksiyonu önlemek için yeterli olur.

Bazı hastalar ameliyatla olabildiğince çok yağ alınmasını ve yanaklarının çökük olmasını istemektedirler. Yanak yağ yastıçıklarının alınması ile yanaklarınız çökmez, sadece dolgunluğu azalır; düzleşir.

NASIL İLERLİYORUZ

1

Ön Görüşme

Ön görüşme sonrası istediğiniz işlemle ilgili randevu ayarlıyoruz.

2

Muayene

Randevunuz sırasında sizi ayrıntılı bilgilendirip işlem için zamanı belirliyoruz.

3

İşlemin Yapılması

İşlemlerin tamamlanarak kontrollerin yapılması